De vele persoonlijke verhalen die bij mij in de praktijk de revue passeren, doen mij vaak denken aan plate spinning. Weet je wel, die wonderlijke circusact waar men probeert tientallen bordjes op een steel draaiende te houden. De kunst is niet alleen om ‘de boel’ draaiende te houden, maar – zoals velen van jullie na een scheiding, al dan niet met een samengesteld gezin, wel weten – is het zaak ‘de boel’ heel te houden.

Ouders en ex-partners

Voor het heel houden van ‘de boel’ zijn beide ouders nodig. Wat ooit zo teder begon, kan als een Napoleon® – je weet wel: zo’n gele zuurbal met citroenzuur – eindigen. Niemand die dit wil, maar toch gebeurt het helaas maar al te vaak bij een (vecht-)scheiding. Als het gebeurt, is het niet zelden een gevolg van niet-gehoorde boosheid, wanhoop, frustratie en/of een andere emotie. Het blijkt keer op keer een gevaarlijke cocktail, de gifbeker die leeggedronken moet worden. Wat ooit zo mooi begon is verworden tot vaak een respectloze en mensonwaardige strijd om koste wat het kost je gram te halen. Niet alleen de liefde, maar ook de woede maakt blind. Dat het neersabelen van de ex gepaard gaat met een enorme emotionele beschadiging van de kinderen wordt helaas niet gezien.

Kubler-Ross-curve

Een respectvolle scheidingsmelding (het waarom en waardoor) speelt een zeer grote rol bij het verwerkings- en rouwproces van de scheiding. De Kübler-Ross rouwverwerkingscurve toont dit ook aan: via ontkenning, woede, zorg en verdriet, impasse gaat men via berusting, acceptatie, loslaten en nieuwe uitdagingen naar persoonlijke ontwikkeling en toekomst.

Laat het leven niet als de zuurbal, maar als een toverbal voor je zijn. Laat het leven zijn als een caleidoscoop: divers, kleurrijk en met vele nuances en invalshoeken.

Samengesteld gezin

De persoonlijke ontwikkeling na scheiding gaat veelal gepaard met het weer openstaan voor een andere relatie. De praktijk wijst uit dat veel toekomstig samengestelde gezinnen redelijk op de bonnefooi (metaforisch) en zonder voorbereiding met elkaar op pad gaan. Voldoende liefde en zorg voor iedereen aan boord is toch voldoende, zou je denken. De verliefdheid loodst je aardig door de eerste fase heen, maar wat als je door de bodem zakt? Op het overvolle kruispunt dat een “samengesteld gezin” heet, blijkt het hebben van verkeersregels toch wel verstandig om heelhuids je bestemming te bereiken. Het voorbereiden op het stiefouderschap voorkomt onnodig verdriet en teleurstellingen.

Veel kunst- en vliegwerk is nodig om het stiefgezin draaiende te krijgen én te houden. Het doet denken aan een steeplechase. In tegenstelling tot hordelopen, kenmerkt de steeplechase zich door het voortdurend wijzigen van het ritme en inspelen op wisselende situaties. Dit vergt naast een goede mentale gesteldheid ook behendigheid en balans.

Balans wordt gecreëerd door het bespreekbaar maken van irritaties, het tijdig tackelen van dreigende loyaliteitsconflicten, oordeelvrij te zijn over de stiefband en geweldloos te communiceren. Het is als een top act zonder vangnet van Cirque de Soleil.

Disbalans wordt nog wel eens verbloemd door het zorginstinct van de (stief-)moeder of door het geen stelling (willen) nemen van de man. Bij het woord “stiefmoeder” hoort op de een of andere manier ook het beeld van een Disney-heks met een bezemsteel. Voor wat het waard is: om op een bezemsteel te kunnen vliegen is een enorme behendigheid noodzaak. Mannen rennen vaak uit loyaliteit richting de valkuil van het geen stelling willen nemen. Loyaliteit betekent “trouw zijn aan” en vaak ook “trouw zijn aan de bloedband”. Maar wat is de betekenis van “trouw”; je houden aan één band of één verplichting? Wat als er meerdere – of noem het verschillende – banden en verplichtingen naast elkaar zouden kunnen bestaan? Elke band of verplichting heeft een eigen betekenis, intensiteit, gevoel of doel.

Ouders en stiefouders werken samen aan het geluk van kinderen

Voor mij persoonlijk betekent het succes van het na-huwelijk en van het samengestelde gezin vooral inzicht, wijsheid en een onvoorwaardelijk vertrouwen in elkaar. Dit is best lastig bij werk in uitvoering omdat je hiervoor rust en harmonie nodig hebt. Het bekende kip-en-ei-verhaal komt hier ongewenst om de hoek kijken. Onder de uitdagingen waar ex-partners en een samengesteld gezin voor staan, is dit een bijna onmogelijke combinatie. Velen van jullie hebben het in zich, maar worden door de magneten van valkuilen en hindernissen ver van deze innerlijke kracht vandaan gehouden.

Het scheppen van veiligheid en vertrouwen voor kinderen moeten niet als een sprint, maar als marathon worden bezien. Bewustwording is als de start van jullie marathon. Het voert jullie over een lang traject met te nemen hindernissen als pieken, dalen en vooral doorzettingsvermogen.

Inzicht helpt je de energie te geven die nodig is om de marathon te lopen. Hiermee ben je alleen nog niet bij de finish en wacht je nog niet de roem van de verstandige en evenwichtige ouder.

Het kritisch naar je eigen aandeel in het mislukken van je eerdere relatie kunnen en durven kijken, helpt je om met elkaar te verbinden en over de finish te komen.

Samen zorgen voor het geluk van het meest dierbare bezit; jullie kind(eren). Samen als ouders én stiefouders. Dit ultieme “samen” mocht ik vorige maand ervaren tijdens onze familievakantie in het land waar de roots van mijn grootmoeder liggen; Oostenrijk. Mijn gezin bestond in het prachtige Oostenrijkse heuvellandschap uit mijn echtgenoot, mijn voormalig echtgenoot en mijn (stief-) kinderen met partners. Het ongeloof van velen over hoe dit mogelijk is, zou in de toekomst plaats moeten maken voor geloof dat dit kan, als je maar met elkaar streeft naar geluk voor de kinderen.

De sleutel ligt in het kiezen voor de toekomst, in plaats van het kiezen voor het blijven hangen in de strijd en in het verleden.

Wil je meer weten/ reageren? Neem dan contact op met Marianne Smulders.

Meld je nu aan voor de Heppee app

About Marianne Smulders

Marianne Smulders Mediation | STIEFenCO #registermediator, #familiemediator, #rechtbankmediator, #stiefplan-coach, #MfN

Leave a Reply