Heppee Privacybeleid


Dit privacybeleid is van toepassing op de Heppee website en applicatie, eigendom van en beheerd door Heppee BV. Dit privacybeleid beschrijft hoe Heppee de persoonlijke informatie die u op onze website en via onze Applicatie verstrekt, verzamelt en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u deze informatie kunt openen en bijwerken.

1. Introductie

Bedankt dat u Heppee hebt gekozen!

Via de Heppee website en app worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Heppee acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
In dit Privacyreglement staat beschreven hoe Heppee B.V. (hierna: “Heppee”) met uw persoonsgegevens omgaat. Dit Privacyreglement is van toepassing op de gebruikers (“Gebruikers”) van de website http://www.heppee.com (“Website”) en/of the software-applicatie Heppee (“Applicatie”).

2. Over dit Beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij nieuwe services ontwikkelen of aanvullende services bieden. Als de introductie van deze nieuwe of aanvullende services een verandering met zich meebrengt in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, zullen wij u meer informatie en aanvullende voorwaarden of beleidslijnen verstrekken. Dit beleid is van toepassing op die nieuwe of aanvullende services, tenzij anders vermeld bij de introductie daarvan.
Het doel van dit Beleid is:

 1. Zorgen dat u begrijpt welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en gebruiken en met wie we de gegevens delen;
 2. Uitleggen op welke manier we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt gebruiken om u een optimale ervaring te bieden wanneer u de Spotify Service gebruikt; en
 3. Uitleggen welke rechten en keuzemogelijkheden u hebt betreffende de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en verwerken en hoe wij uw privacy beschermen.

Wij hopen u daarmee inzicht te geven in de zorgvuldigheid die wij betrachten ten aanzien van uw privacy.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Heppee is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op
24-05-2018 00:00:00.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Heppee verzamelt persoonsgegevens van alle gebruikers van de Website en/of de Applicatie. Daarnaast kan bij het gebruik van de Applicatie worden gevraagd om uw locatiegegevens. Indien u gebruikmaakt van toepassingen waarbij locatiegegevens worden gebruikt, en u ervoor kiest die gegevens te delen, zal Heppee deze gegevens verwerken.

Indien Heppee alleen met toestemming persoonsgegevens van een Gebruiker mag verwerken zal eerst om toestemming worden gevraagd van de Gebruiker – of in geval deze minderjarig is, diens ouder of voogd – alvorens de verwerking aanvangt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Familienaam
 • Geslacht
 • Jouw (profiel-) foto
 • IP-adres
 • Technische gegevens over uw aparraat
 • Namen en leeftijden van de kinderen.

4. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Heppee zal de over u verzamelde informatie uitsluitend gebruiken om u in staat te stellen gebruik te maken van de Website en/of de Applicatie, de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke plicht en om de Website en de Applicatie te verbeteren.

5. Bescherming persoonsgegevens

Heppee hanteert adequate veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onbevoegde openbaarmakingen, vernietigingen en om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens,.

6. Delen van persoonsgegevens

Heppee zal uw persoonsgegevens uitsluitend delen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het kunnen aanbieden van de Website en/of de Applicatie en u in staat te stellen hiervan gebruik te maken. Heppee kan voor haar dienstverlening gebruik maken van bewerkers. Bewerkers zullen persoonsgegevens altijd ten behoeve van Heppee verwerken en nimmer voor hun eigen doeleinden.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij hebben een bewerkers-overeenkomst met Mailchimp gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website  gebruiken. Wij hebben een bewerkers-overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

7. Op eigen initiatief gedeelde persoonsgegevens

Deelt u als Gebruiker van de Website en/of Applicatie op eigen initiatief persoonsgegevens met andere Gebruikers, bijvoorbeeld door een foto te uploaden, dan bent u hiervoor als verantwoordelijke aan te merken in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor zover dergelijke gegevens worden opgeslagen of anderszins verwerkt door Heppee, zal dat gebeuren in overeenstemming met dit Privacy reglement.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website en/of Applicatiezijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Wijzigingen Privacyreglement

Heppee heeft het recht om dit Privacyreglement te wijzigingen. Heppee informeert u over een wijziging in de Privacyreglement middels een bericht op de Website en middels het verzenden van een e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.

9. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

10. Bewaren en verwijderen van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om u te voorzien van de Applicatie en voor legitieme en essentiële zakelijke doeleinden, zoals het in werking houden van de Applicatie, het nemen van op gegevens gebaseerde zakelijke beslissingen over nieuwe functies en mogelijkheden, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de beslechting van geschillen. Wij bewaren sommige van uw persoonlijke gegevens zo lang u gebruiker bent van de Applicatie.

Op uw verzoek verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Als er een onopgeloste kwestie is betreffende uw account, zoals een openstaand tegoed op uw account of een onopgeloste vordering of lopend geschil, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens totdat het probleem is opgelost;
 • Als wij wettelijk of fiscaal of om redenen van administratieve controle en verantwoording verplicht zijn de persoonlijke gegevens te bewaren, bewaren wij de benodigde persoonlijke gegevens voor de wettelijk toegestane termijn; en/of,
 • Als dit nodig is wegens onze legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie of de beveiliging van onze gebruikers.

11. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

13. Contact met ons opnemen

Dank u voor het lezen van ons privacybeleid. Als u vragen en of opmerkingen heeft over ons Privacyreglement kunt u contract met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Heppee B.V.
KNSM-Laan 355
1019 LG Amsterdam
info@heppee.com  

We hopen dat u geniet van Heppee!
© Heppee B.V.

**********

Heppee GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de Overeenkomst voor het gebruik van de applicatie Heppee.

 1. DEFINITIES

Account:
De beveiligde digitale omgeving van de Applicatie waarin een Gebruiker zijn profiel kan beheren en gebruik kan maken van de diensten die Heppee via de Applicatie aanbiedt.

Applicatie:
De programmatuur (mobiele applicatie, oftewel ‘app’) voor onder andere de besturingssystemen Android en iOS genaamd ‘Heppee’, die onder andere een platform biedt voor ouders die niet samenwonen – en hun grootouders en andere familieleden en betrokkenen – om met elkaar en met het kind van die ouders te communiceren over zaken die het kind aangaan en daaromtrent afspraken te maken en informatie van elkaar in te zien.

Gebruiker:
De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die de Applicatie heeft geïnstalleerd en ervan gebruikmaakt en zodoende gebonden is aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Heppee:
Heppee B.V., gevestigd te Amsterdam aan de KNSM-laan 355, zijnde de aanbieder van de Applicatie.

Timeline:
Een besloten virtueel overzicht van momenten en gebeurtenissen, toegankelijk voor de Gebruiker en diens familieleden (bijvoorbeeld: de ouders en het kind).

Looptijd:
De duur van de overeenkomst met de Gebruiker, zoals aangegeven in artikel van deze Gebruiksvoorwaarden.

Overeenkomst:
De meerzijdige verbintenis die tot stand komt tussen Heppee en de Gebruiker doordat de Gebruiker de Applicatie installeert en gebruikt.

Privacyreglement:
Het Privacyreglement van Heppee, zoals dat beschikbaar onderaan deze pagina.

 1. TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING

2.1.      Tussen Heppee en de Gebruiker komt een Overeenkomst tot stand nadat de Gebruiker zich succesvol heeft geregistreerd en een Account heeft aangemaakt. Op die Overeenkomst zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 1. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

3.1.      Een Account is persoonlijk en mag alleen door de Gebruiker die het desbetreffende Account heeft aangemaakt worden gebruikt gedurende de Looptijd.

3.2.      De Gebruiker dient voor eigen risico en rekening zorg te dragen voor een internetverbinding, de hardware en software om gebruik te kunnen maken van het Heppee Account.

3.3.      De Gebruiker zal bij het aanmaken van zijn Account alle (persoons)gegevens naar waarheid invoeren. Wanneer valse (persoons)gegevens worden opgegeven – of Heppee heeft gerede vermoedens dat dit het geval is – zal Heppee gerechtigd zijn een Account met onmiddellijke ingang te deactiveren en een Gebruiker te beletten een nieuw Account aan te maken.

 1. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN HEPPEE

4.1.      Door het sluiten van een Overeenkomst komt een klantrelatie tot stand tussen Heppee en de Gebruiker, al dan niet voor een bepaalde Looptijd. Het staat Heppee derhalve vrij om de Gebruiker elektronische communicatie toe te sturen met betrekking tot (toekomstige) diensten of producten van Heppee. Wenst u dergelijke communicatie niet te ontvangen, dan kunt u zich daarvoor uitschrijven via [E-MAIL] of via de daarvoor aangewezen weg in het desbetreffende elektronische bericht.

4.2.      Heppee streeft naar een goede kwaliteit van de dienstverlening. Heppee kan evenwel niet garanderen dat de Applicatie of toegang tot de Account te allen tijde beschikbaar is. De Applicatie en toegang tot de Account, kunnen vanwege onderhoud of storingen (al dan niet vanwege externe invloeden) tijdelijk niet beschikbaar zijn. Heppee streeft er naar om de overlast die hierdoor kan ontstaan zoveel mogelijk te beperken. Indien redelijkerwijs mogelijk, zal Heppee onderhoud- en updatewerkzaamheden van tevoren bekend maken aan de Gebruiker.

4.3.      Heppee kan bij haar dienstverlening gebruik maken van diensten van derden. Heppee is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten als gevolg van fouten in de dienstverlening van de door haar ingeschakelde derde wanneer de derde en Heppee niet als een zekere eenheid van onderneming naar buiten treden.

4.4.      Heppee is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteit en look & feel van de Applicatie te wijzigen.

4.5.      Het staat Heppee vrij op haar Applicatie advertenties aan te bieden. Voor zover daarbij gebruik wordt gemaakt van cookies, is daaromtrent meer bepaald in het Privacyreglement.

 1. PERSOONSGEGEVENS

5.1.      Bij het registreren en tijdens het gebruik van de Applicatie, verwerkt Heppee persoonsgegevens van een Gebruiker. Dit doet Heppee om de overeenkomst uit te voeren en haar dienstverlening te optimaliseren. Lees meer over hoe Heppee omgaat met persoonsgegevens in het Privacyreglement.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1.      Tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van door de Gebruiker via de Applicatie gedeelde inhoud waarop hij rechten kan doen gelden, rusten alle (intellectuele-eigendoms)rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, op inhoud en de Applicatie (met inbegrip van de programmatuur die daarbij hoort) bij Heppee, dan wel bij haar leveranciers. De Gebruiker kan op geen enkele wijze rechten doen gelden op voornoemde inhoud behalve als dat in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.

6.2.      De Gebruiker mag geen (delen van enige) programmatuur die betrekking heeft op de Applicatie of daar op een andere manier aan gerelateerd is, kopiëren, hergebruiken, decompileren of openbaar maken.

6.3.      De Gebruiker mag geen inhoud gebruiken of kopiëren van de Applicatie, behalve voor door de wet en/of deze voorwaarden toegestaan privégebruik of indien de Gebruiker daartoe anderszins gerechtigd is.

 1. DUUR EN BEËINDIGING

7.1.      In de Overeenkomst wordt de looptijd gespecificeerd.

 1. BETALING

8.1.      De Gebruiker betaalt de vergoeding zoals die bij het aangaan van de Overeenkomst wordt overeengekomen. De vergoeding bestaat uit een maandelijks – na verloop van een proefperiode – te betalen bedrag.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1.      Voor zover er strijd is tussen een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden en een bepaling die specifiek met een Gebruiker is overeengekomen, gaat de betreffende specifieke bepaling voor de bepaling uit de deze Gebruiksvoorwaarden.

9.2.      Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag behoudens voor zover dwingend recht anders voorschrijft.

9.3.      Heppee is gerechtigd de Overeenkomst met de Gebruiker over te dragen aan een derde. Heppee zal de Gebruiker daarover in dat geval informeren. De Gebruiker verleent reeds nu voor alsdan medewerking aan een dergelijke overdracht.

9.4.      Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Heppee gedurende de Looptijd. De wijzigingen worden vóór ingangsdatum aan de Gebruiker bekendgemaakt en dienen – voor zover de wet dit vereist – te worden geaccordeerd door de Gebruiker.

9.5.      Tenzij specifiek anders overeengekomen, zijn alleen de Gebruiksvoorwaarden van Heppee van toepassing. Andere algemene voorwaarden aanvaardt Heppee niet.

9.6.      Klachten over het gebruik van de Applicatie kan de Gebruiker melden bij Heppee via sabrina@heppee.com.


 

 

Wat een goed overdachte app is dit zeg. Maakt het voor de kinderen miss toch iets makkelijker aangezien in de meeste gevallen de communicatie niet zo vlottend verloopt.

Chantal Koetsier

Geweldig initiatief!!!

Roos Kelmanutu

Ik vind t een super idee. (...) Met een app zal t allemaal veel makkelijker worden denk ik. Ik ben voor en kan niet wachten tot t van start gaat!

Manon van As